Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειρας (chef)
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αρχές οικονομικής
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 366
Κωδικός μαθήματος: 2083
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειρας (chef)
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Γαλλικά
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 366
Κωδικός μαθήματος: 2084
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειρας (chef)
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Έλεγχος εμπορευμάτων
Είδος: Θ
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 366
Κωδικός μαθήματος: 2085
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειρας (chef)
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 366
Κωδικός μαθήματος: 2086
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειρας (chef)
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Στοιχεία ζαχαροπλαστικής I
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 366
Κωδικός μαθήματος: 2087
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειρας (chef)
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Στοιχεία ζαχαροπλαστικής I
Είδος: Θ
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 366
Κωδικός μαθήματος: 2087
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειρας (chef)
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τέχνη μαγειρικής I
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 366
Κωδικός μαθήματος: 2088
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειρας (chef)
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τέχνη μαγειρικής I
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 366
Κωδικός μαθήματος: 2088
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειρας (chef)
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τεχνικές εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 366
Κωδικός μαθήματος: 2089