Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός κομμωτικής τέχνης
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Γενική & εφαρμοσμένη ανατομία-φυσιολογία
Είδος: Θ
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 384
Κωδικός μαθήματος: 2571
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός κομμωτικής τέχνης
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Δερματολογία
Είδος: Θ
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 384
Κωδικός μαθήματος: 2572
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός κομμωτικής τέχνης
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτικές ασκήσεις κομμωτικής
Είδος: Ε
Ώρες: 12
Κωδικός ειδικότητας: 384
Κωδικός μαθήματος: 2573
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός κομμωτικής τέχνης
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 384
Κωδικός μαθήματος: 2574
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός κομμωτικής τέχνης
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Σχέδιο ειδικότητας
Είδος: Ε
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 384
Κωδικός μαθήματος: 2575
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός κομμωτικής τέχνης
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τεχνολογία κομμωτικής
Είδος: Θ
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 384
Κωδικός μαθήματος: 2576
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός κομμωτικής τέχνης
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Υγιεινή - Πρόληψη ατυχημάτων
Είδος: Θ
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 384
Κωδικός μαθήματος: 2577