Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ασφάλεια εργασίας
Είδος: Θ
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 310
Κωδικός μαθήματος: 229
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Μηχανική - Αντοχή υλικών
Είδος: Θ
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 310
Κωδικός μαθήματος: 230
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 310
Κωδικός μαθήματος: 231
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Στοιχεία μηχανών
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 310
Κωδικός μαθήματος: 232
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Σχέδιο
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 310
Κωδικός μαθήματος: 233
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τεχνολογία κατασκευών
Είδος: Ε
Ώρες: 4
Κωδικός ειδικότητας: 310
Κωδικός μαθήματος: 234
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τεχνολογία κατασκευών
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 310
Κωδικός μαθήματος: 234
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τεχνολογία υλικών
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 310
Κωδικός μαθήματος: 235