Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Στέλεχος μονάδων φιλοξενίας
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Marketing
Είδος: Θ
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 1007
Κωδικός μαθήματος: 4426
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Στέλεχος μονάδων φιλοξενίας
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αγγλικά
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 1007
Κωδικός μαθήματος: 4251
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Στέλεχος μονάδων φιλοξενίας
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αρχές οικονομικής
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 1007
Κωδικός μαθήματος: 4252
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Στέλεχος μονάδων φιλοξενίας
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Γερμανικά
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 1007
Κωδικός μαθήματος: 4253
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Στέλεχος μονάδων φιλοξενίας
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Διοίκηση επιχειρήσεων I
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 1007
Κωδικός μαθήματος: 4254
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Στέλεχος μονάδων φιλοξενίας
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Οργάνωση - λειτουργία ξενοδοχείων I
Είδος: Θ
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 1007
Κωδικός μαθήματος: 4255
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Στέλεχος μονάδων φιλοξενίας
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 1007
Κωδικός μαθήματος: 4256
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Στέλεχος μονάδων φιλοξενίας
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τουρισμός
Είδος: Θ
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 1007
Κωδικός μαθήματος: 4257