Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Προπονητής ποδοσφαίρου
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αθλητική διαιτολογία
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 514
Κωδικός μαθήματος: 3831
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Προπονητής ποδοσφαίρου
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αθλητική ψυχολογία
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 514
Κωδικός μαθήματος: 3812
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Προπονητής ποδοσφαίρου
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ανατομία
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 514
Κωδικός μαθήματος: 3813
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Προπονητής ποδοσφαίρου
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Προπονητική
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 514
Κωδικός μαθήματος: 3814
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Προπονητής ποδοσφαίρου
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Προπονητική
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 514
Κωδικός μαθήματος: 3814
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Προπονητής ποδοσφαίρου
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρώτες βοήθειες-Περίδεση
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 514
Κωδικός μαθήματος: 3815
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Προπονητής ποδοσφαίρου
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρώτες βοήθειες-Περίδεση
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 514
Κωδικός μαθήματος: 3815
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Προπονητής ποδοσφαίρου
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Φυσιολογία
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 514
Κωδικός μαθήματος: 3816