Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και σχεδιασμός αντικειμένων
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ελεύθερο σχέδιο και πρακτική χρώματος
Είδος: Ε
Ώρες: 4
Κωδικός ειδικότητας: 342
Κωδικός μαθήματος: 1329
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και σχεδιασμός αντικειμένων
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ιστορία τέχνης-αρχιτεκτονικής
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 342
Κωδικός μαθήματος: 1330
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και σχεδιασμός αντικειμένων
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Μέθοδοι αποτύπωσης και σχεδίασης
Είδος: Ε
Ώρες: 8
Κωδικός ειδικότητας: 342
Κωδικός μαθήματος: 1331
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και σχεδιασμός αντικειμένων
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Είδος: Ε
Ώρες: 4
Κωδικός ειδικότητας: 342
Κωδικός μαθήματος: 1332
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και σχεδιασμός αντικειμένων
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τεχνολογία υλικών
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 342
Κωδικός μαθήματος: 1333