Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός φαρμακείου
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αναλυτική Χημεία I
Είδος: Ε
Ώρες: 6
Κωδικός ειδικότητας: 368
Κωδικός μαθήματος: 2199
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός φαρμακείου
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αναλυτική Χημεία I
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 368
Κωδικός μαθήματος: 2199
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός φαρμακείου
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 368
Κωδικός μαθήματος: 2200
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός φαρμακείου
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Γενική Χημεία
Είδος: Θ
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 368
Κωδικός μαθήματος: 2201
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός φαρμακείου
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 368
Κωδικός μαθήματος: 2202
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός φαρμακείου
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Στατιστική
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 368
Κωδικός μαθήματος: 2203
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός φαρμακείου
Εξάμηνο: Α
Τμήμα: 1
Μάθημα: Φυσικές και χημικές διεργασίες
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 368
Κωδικός μαθήματος: 2204