Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.)
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 312
Κωδικός μαθήματος: 280
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.)
Είδος: Θ
Ώρες: 5
Κωδικός ειδικότητας: 312
Κωδικός μαθήματος: 280
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 312
Κωδικός μαθήματος: 281
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 312
Κωδικός μαθήματος: 281
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Βιομηχανικά ηλεκτρονικά
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 312
Κωδικός μαθήματος: 282
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Βιομηχανικά ηλεκτρονικά
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 312
Κωδικός μαθήματος: 282
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 312
Κωδικός μαθήματος: 283