Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Κυκλοφοριακή αγωγή
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 387
Κωδικός μαθήματος: 2672
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Μηχανική & τεχνική οχημάτων
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 387
Κωδικός μαθήματος: 2673
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Μηχανική & τεχνική οχημάτων
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 387
Κωδικός μαθήματος: 2673
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 387
Κωδικός μαθήματος: 2674
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Είδος: Ε
Ώρες: 4
Κωδικός ειδικότητας: 387
Κωδικός μαθήματος: 2675
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρώτες βοήθειες & παθήσεις στην οδήγηση
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 387
Κωδικός μαθήματος: 2676
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τεχνική διδασκαλίας
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 387
Κωδικός μαθήματος: 2677
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τεχνική οδήγησης
Είδος: Θ
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 387
Κωδικός μαθήματος: 2678