Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Διεθνείς & ευρωπαϊκοί θεσμοί
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 359
Κωδικός μαθήματος: 1895
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Διεθνής δημοσιογραφία
Είδος: Θ
Ώρες: 4
Κωδικός ειδικότητας: 359
Κωδικός μαθήματος: 1896
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Είδη ρεπορτάζ
Είδος: Θ
Ώρες: 4
Κωδικός ειδικότητας: 359
Κωδικός μαθήματος: 1897
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 359
Κωδικός μαθήματος: 1898
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ρεπορτάζ - Ειδικά θέματα
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 359
Κωδικός μαθήματος: 1899
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Σχόλιο - Editorial - Άρθρο γνώμης
Είδος: Ε
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 359
Κωδικός μαθήματος: 1900
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Σχόλιο - Editorial - Άρθρο γνώμης
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 359
Κωδικός μαθήματος: 1900
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Φωτοειδησιογραφία
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 359
Κωδικός μαθήματος: 1901