Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός φυσικοθεραπείας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αθλητριακή
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 367
Κωδικός μαθήματος: 2186
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός φυσικοθεραπείας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αρχές εφαρμογής φυσικών μέσων
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 367
Κωδικός μαθήματος: 2187
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός φυσικοθεραπείας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αρχές εφαρμογής φυσικών μέσων
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 367
Κωδικός μαθήματος: 2187
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός φυσικοθεραπείας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αρχές μάλαξης
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 367
Κωδικός μαθήματος: 2188
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός φυσικοθεραπείας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Άσκηση: ασφάλεια & εφαρμογή II
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 367
Κωδικός μαθήματος: 2189
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός φυσικοθεραπείας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Άσκηση: ασφάλεια & εφαρμογή II
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 367
Κωδικός μαθήματος: 2189
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός φυσικοθεραπείας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 367
Κωδικός μαθήματος: 2190
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός φυσικοθεραπείας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρώτες βοήθειες - Περίδεση
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 367
Κωδικός μαθήματος: 2191
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός φυσικοθεραπείας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρώτες βοήθειες - Περίδεση
Είδος: Θ
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 367
Κωδικός μαθήματος: 2191
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός φυσικοθεραπείας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Συντήρηση και τεχνολογία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 367
Κωδικός μαθήματος: 2192