Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αιμοδοσία
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 376
Κωδικός μαθήματος: 2405
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αποστείρωση-Απολύμανση
Είδος: Ε
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 376
Κωδικός μαθήματος: 2406
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αποστείρωση-Απολύμανση
Είδος: Θ
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 376
Κωδικός μαθήματος: 2406
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Νοσηλευτική (πρακτική στο νοσοκομείο) II
Είδος: Ε
Ώρες: 14
Κωδικός ειδικότητας: 376
Κωδικός μαθήματος: 2407
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Χειρουργική II
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 376
Κωδικός μαθήματος: 2408