Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός βρεφονηπιοκόμων
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Εικαστικά
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 375
Κωδικός μαθήματος: 2376
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός βρεφονηπιοκόμων
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Κουκλοθέατρο - Θέατρο σκιών
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 375
Κωδικός μαθήματος: 2377
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός βρεφονηπιοκόμων
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Μουσικοκινητική αγωγή
Είδος: Ε
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 375
Κωδικός μαθήματος: 2378
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός βρεφονηπιοκόμων
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Μουσικοκινητική αγωγή
Είδος: Θ
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 375
Κωδικός μαθήματος: 2378
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός βρεφονηπιοκόμων
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Παιχνίδι - Θεατρικό παιχνίδι
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 375
Κωδικός μαθήματος: 2379
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός βρεφονηπιοκόμων
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική άσκηση
Είδος: Ε
Ώρες: 4
Κωδικός ειδικότητας: 375
Κωδικός μαθήματος: 2380
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός βρεφονηπιοκόμων
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Στοιχεία διαιτητικής
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 375
Κωδικός μαθήματος: 2381
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός βρεφονηπιοκόμων
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Στοιχεία ειδικής αγωγής
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 375
Κωδικός μαθήματος: 2382
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός βρεφονηπιοκόμων
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Στοιχεία οργάνωσης βρεφονηπιακού σταθμού
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 375
Κωδικός μαθήματος: 2383
Εξάμηνο κατάρτισης: 2023Β
Ειδικότητα: Βοηθός βρεφονηπιοκόμων
Εξάμηνο: Γ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ψυχοπαθολογία
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 375
Κωδικός μαθήματος: 2384